Alle Medicinske

Informationer om organisations- og adressedata i sundhedsvæsenet.

Den Offentlige Sygesikring

Den Offentlige Sygesikring dækker alle borgere i Danmark. I Danmark er alle borgere dækket af den offentlige sygesikring via det gule sygesikringskort, og man har dermed ret til gratis læge- og hospitalshjælp. Sygesikringskortet gælder i Danmark og i forbindelse med ferie- og studierejser i Europa i op til én måned. Sygesikringen dækker ikke længere hjemtransport i tilfælde af opstået sygdom i opholdslandet.

Lær mere »

Sundhedskort

Sundhedskort, Sygesikringskort eller (sygesikringsbevis), er betegnelsen for det "gule" kort, der sikrer borgere i Danmark sygesikring. Efter strukturreformen 1. januar 2007 skiftede sygesikringskortet navn til sundhedskort, men fungerer ellers på samme måde som det forhenværende. Den eneste forskel er, at mens logoet øverst på det forhenværende sygesikringskort tidligere viste det udstedende amts logo, viser det nu i stedet den udstedende regions logo.

Lær mere »

Sundhedsvæsenets Organisationsregister

SOR er et register, der indeholder organisations- og adressedata om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet.

SOR indeholder data om hospitaler, primærsektoren (fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger mv.) og i mindre grad om kommunernes sundhedsorganisation. Dækningsgraden af de forskellige dataområder varierer.

Lær mere »

Website Screenshots by PagePeeker